Hypotéka - definice hypotekárního úvěru

Hypoteční úvěr spadá do dlouhodobých, účelově vázaných úvěrů, které jsou nejčastěji využívány ke koupi nemovitosti, či rozsáhlejší rekonstrukci stávajícího rodinného zázemí.

Ve svém počátku byl tento typ finanční výpomoci poskytován výhradně pro zajištění obydlí pro sebe popřípadě svou rodinu. Moderní doba a s tím spojený pokrok zajistil rozšíření této služby a poskytnutí hypotečního úvěru je nyní možné i pro rekonstrukci a modernizaci bydlení. Mimo jiné ho klienti využívají i pro nákup stavebního pozemku či splacení stávajících dluhů, které jsou úzce spojeni s již existující nemovitostí. V neposlední řadě je možné hypotečního úvěru využít i pro vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků na nemovitost. Z výše uvedeného je patrné, že hypoteční úvěr so od svého vzniku prošel jistým obdobím, které jasně vykazuje, že flexibilita a přizpůsobivost je na finančním trhu řízena poptávkou.

Peníze získané z hypotečního úvěru můžete samozřejmě použít i na veškeré nejnutnější výdaje spojené s danou záležitostí. Platba za služby realitní kanceláře, odhadce, notáře a další důležité drobnosti je klientům zpřístupněna, takže se nemusíte obávat, že by vám hypotéka na vyřízení záležitosti jako celku nestačila. Jde o souhrnný finanční produkt, který vám napomůže se postavit na vlastní nohy a splní vaše dlouhodobé cíle v jakémkoliv rozsahu. Všechny víceúčelové poplatky však nesmí přesáhnout více jak 5% z poskytnutého úvěru a to dohromady za všechny uvedené služby.

Podle ustanovení platné legislativy může být podnětem pro požádání o hypoteční úvěr následující sounáležitosti.

  • rodinné domy
  • nebytové prostory
  • stavební pozemky
  • bytové domy
  • nebytové jednotky
  • nemovitosti k rekreačním účelům
  • nemovitosti k bydlení za účelem pronájmu

Tento seznam zahrnuje ty nejčastější podněty k požádání o hypoteční úvěr. Podmínkou pro čerpání je, že nemovitost či záměr financování se musí nacházet na území České republiky nebo v členských státech Evropské unie.